De Activiteiten

Foto's:De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit digitale fotografie en video reportages van natuur en landschappen in de ruimste zin van het woord, hierbij zijn de volgende categorieen te onderscheiden:De doelstelling is een zo natuurlijk mogelijk effect te realiseren en deze natuurlijke waarde te behouden, er wordt dan ook weinig gebruik gemaakt van kunstmatige hulpmiddelen.

Alle reportages worden op vakkundige wijze en met professionele apparatuur gerealiseerd waardoor goede kwaliteit is gegarandeerd.